کبک

کِبـِک یکی از استان‌های کانادا است. مرکز آن شهر کبک و بزرگ‌ترین شهر آن مونترال است. کبک تنها استان کانادا با جمعیت غالباً فرانسوی زبان و تنها استان این کشور است که تنها زبان رسمی آن در سطح استانی فرانسوی است.

از دیگر ایالات کانادا می توان به ایالت کبک اشاره کرد که پایتخت آن شهر کبک و بزرگترین شهر آن مونترال است. زبان اصلی کبک فرانسوی می باشد. ۸۵% مردم کبک به زبان فرانسوی صحبت می کنند و تنها ۸ درصد آنها انگلیسی زبان هستند.

کبک از لحاظ جمعیت و مساحت در جایگاه دوم در میان سایر ایالت های کانادا قرار دارد. مساحت استان کبک سه برابر کشور فرانسه می باشد. ایالت کبک سرشار از منابع طبیعی به همراه جنگل های سوزنی برگ و پهن برگ، دریاچه های متعدد و رودخانه است که از این رو صنایع کاغذ و چوب جزء مهم ترین صنایع این ایالت می باشد.

رودخانه سن لوران در این ایالت واقع شده است که یکی از بزرگترین مجاری کشتی رانی جهان و محور اصلی رودخانه ای قاره آمریکای شمالی است. کبک یک ایالت ۴ فصل است به صورتی که دارای بهاری آرام و لطیف، تابستان های گرم، پاییز سرد و زمستان های سرد و نسبتا طولانی و برفی می باشد.

شهر منطقهٔ آماری جمعیت
۲۰۰۶
مختصات
اکتون ول شهرستان اکتون ۷٬۷۹۷ مونترژی
آلما شهرستان لک-سن-ژان-است ۲۹٬۹۹۸ سگونه-لک-سن-ژان
امو (کبک) شهرستان ابیتیبی ۱۲٬۵۸۴ ابیتیبی-تمیسکمنگ
امکی شهرستان لمتاپدیا ۶٬۲۶۱ به-سن-لوران
لانسین-لورت تراکم شهری کبک ۱۶٬۵۱۶ کپیتل-نسیونل
ازبستو شهرستان له سورس ۶٬۸۱۹ سانتر-دو-کبک
لسومپسیون شهرستان لسومپسیون ۱۶٬۷۳۸ لورانتید
خلیج کومو منیکوئگان شهرستان ۲۲٬۵۵۴ کوت-نورد
خلیج اورفه جزیره مونترآل ۳٬۹۰۲ مونترآل
خلیج-سن-پل شهرستان شرلوآ ۷٬۲۸۸ کپیتل-نسیونل
برکمر شهرستان له لورانتید ۸۷ لورانتید
بیکنسفیلد جزیرهٔ مونترآل ۱۹٬۱۹۴ مونترآل
بوسوویل شهرستان روبر-کلیش ۶٬۲۲۶ شودیر-اپلش
بوئرنوآ شهرستان بوئرنوآ-سلبری ۱۱٬۹۱۸ مونترژی
بوپره شهرستان له کوت-دو-بوپره ۳٬۰۰۶ کپیتل-نسیونل
بکانکور شهرستان بکانکور ۱۱٬۱۳۴ مونترژی
بدفورد شهرستان بروم-میسیکوآ ۲٬۶۱۲ استری
بلوتر شهرستان تمیسکمنگ ۳۵۰ ابیتیبی-تمیسکمنگ
بولوئی شهرستان له وله-دو-ریشولیو ۱۸٬۹۲۷ مونترژی
برتیرویل شهرستان دوتره ۴٬۰۰۷ لانودیر
بلن‌ویل شهرستان ترز-دو-بلن‌ویل ۴۶٬۴۹۳ مونترژی
بوآ-ده-فیلیون شهرستان ترز-دو-بلن‌ویل ۸٬۳۸۳ لانودیر
بوآبریان شهرستان ترز-دو-بلن‌ویل ۲۶٬۴۸۳ لانودیر
بون‌اوانتور شهرستان بون‌اوانتور ۲٬۶۷۳ گسپزی
بوشرویل تراکم شهری لونگوی ۳۹٬۰۶۲ مونترژی
برومون شهرستان له اوت-یمسکه ۶٬۰۴۹ استری
بروسر تراکم شهری لونگوی ۷۱٬۱۵۴ مونترژی
برونزبورگ-شتم شهرستان ارژانتوی ۶٬۶۶۴ لورانتید
کبنو شهرستان تمیسکوئتا ۳٬۱۹۹ به-سن-لوران
کندیاک شهرستان روسیون ۱۵٬۹۴۷ مونترژی
کپ-شه شهرستان له اوت-گسپزی ۲٬۷۷۷ گسپزی
کپ-سانته شهرستان پورت‌نوف ۲٬۶۶۶ کپیتل-نسیونل
کرینیان شهرستان له وله-دو-ریشولیو ۷٬۴۲۶ مونترژی
کرلوتون-سور-مر شهرستان اوینیون (کبک) ۴٬۰۷۷ گسپزی
کوزپسکل شهرستان لمتاپدیا ۲٬۵۵۶ به-سن-لوران
شامبلی شهرستان له وله-دو-ریشولیو ۲۲٬۶۰۸ مونترژی
شاندله شهرستان لوروشه-پرسه ۷٬۹۱۴ گسپزی
شپه نور-دو-کبک ۱٬۶۳۰ نور-دو-کبک
شرلومنی شهرستان لسومسیون ۵٬۵۹۴ لانودیر
شتوگی شهرستان روسیون ۴۲٬۷۸۶ مونترژی
شتو ریشه شهرستان له کوت-دو-بوپره ۳٬۵۶۳ کپیتل-نسیونل
شیبوگمو نور-دو-کبک ۷٬۵۶۳ نور-دو-کبک
کلرمون، کپیتل-نسیونل شهرستان شرلووآ-است ۳٬۰۴۱ کپیتل-نسیونل
کوتیکوک شهرستان کوتیکوک ۹٬۲۰۴ استری
کونتروکور شهرستان لژموره ۵٬۶۷۸ سانتر-دو-کبک
کوکشیر-ائتون شهرستان لو او-سن-فرانسوآ ۵٬۰۰۴ استری
کوت-سن-لوک جزیره مونترآل ۳۱٬۳۹۵ مونترآل
کوآنزویل شهرستان بروم-میسیکوآ ۱۲٬۱۸۲ مونترژی
دانویل شهرستان له سورس ۴٬۰۴۱ سانتر-دو-کبک
دولوئی ویل شهرستان ارتبسکه ۱٬۰۰۵ سانتر-دو-کبک
دژولی شهرستان تمیسکوئتا ۳٬۲۰۹ به-سن-لوران
دلسون شهرستان روسیون ۷٬۳۲۲ استری
ده‌بین شهرستان لک-سن-ژان-است ۱٬۰۷۴ سگونه لک-سن-ژان
دو-مونتنی شهرستان دو-مونتنی ۱۷٬۴۰۲ لورانتید
دیزرئولی شهرستان لزپلش ۲٬۵۷۰ شودیر-اپلش
دولبو-میستسینی شهرستان ماریا-شپدولن ۱۴٬۵۴۶ لک-سن-ژان
دولر-ده-زورمو جزیره مونترآل ۴۸٬۹۳۰ مونترآل
دونکونا شهرستان پورت‌نوف ۵٬۵۶۴ کپیتل-نسیونل
دورول جزیره مونترآل ۱۸٬۰۸۸ مونترآل
درومون ویل درومون ۶۷٬۳۹۲ سانتر-دو-کبک
دونم شهرستان بروم-میسیکوآ ۳٬۳۹۶ مونترژی
دوپرکت شهرستان ابیتیبی غربی ۶۵۰ ابیتیبی-تمیسکمنگ
ائست آنگو (آنگوی شرقی) شهرستان لو او-سن-فرانسوآ ۳٬۳۵۷ استری
لپیفانی شهرستان لسومسیون ۴٬۶۰۶ لانودیر
استرل شهرستان له پی-دان-او ۲۵۶ کپیتل-نسیونل
فرنم شهرستان بروم-میسیکوآ ۷٬۸۰۹ مونترژی
فرمون شهرستان کنیه‌پیسکو ۲٬۶۳۳ کوت-نور
فورست ویل شهرستان له اوت-کوت-نور ۳٬۵۴۳ کوت-نور
فوسمبو-سور-لو-لک شهرستان له ژک-کرتیه ۱٬۵۳۲ کپیتل-نسیونل
گسپه شهرستان له کوت-دو-گسپه ۱۴٬۸۱۹ گسپزی
گتینو گتینو ۲۴۲٬۱۲۴ اوتئوئه
گرسفیلد شهرستان له وله-دو-له-گتینو ۲٬۴۳۹ اوتئوئه
گرانبی شهرستان له اوت-یمسکه ۴۷٬۶۳۷ مونترژی
گراند-ریویر شهرستان لوروشه-پرسه ۳٬۴۰۹ گسپزی
گرانویل (کبک) ? یخسار لارنتی
گرانویل-سور-له-روژ ? یخسار لارنتی
آمستئد جزیره مونترآل ۶٬۹۹۶ مونترآل
اودسون شهرستان وودری-سولانژ ۵٬۰۸۸ مونترژی
اتنگدان شهرستان له او-سن-لوران ۲٬۵۸۷ مونترژی
لیل-کدیو شهرستان وودری-سولانژ ۱۲۸ مونترژی
لیل-دورول جزیره مونترآل ۵۹ مونترآل
لیل-پرو شهرستان وودری-سولانژ ۹٬۹۲۷ مونترآل
ژولیت (کبک) شهرستان ژولیت ۱۹٬۰۴۵ لانودیر
کنگسه فل (کبک) شهرستان ارتبسکه ۲٬۰۸۶ استری
کیرکلان جزیره مونترآل ۲۰٬۴۹۱ مونترآل
لک-بروم (کبک) شهرستان بروم-میسیکوآ ۵٬۶۲۹ مونترژی
لک-دولژ شهرستان له ژک-کرتیه ۵۳۰ کپیتل-نسیونل
لک-مگانتیک شهرستان لو گرانیت ۵٬۹۶۷ استری
لک-سن-ژوزف شهرستان له ژک-کرتیه ۲۶۶ کپیتل-نسیونل
لک سرژان شهرستان پورت‌نوف ۴۲۳ کپیتل-نسیونل
لشوت شهرستان ارژانتوی ۱۱٬۸۳۲ لورانتید
لول (کبک) لول (کبک) ۳۷۶٬۸۴۵ مونترآل
لولتری شهرستان دوتره ۱۲٬۱۱۲ لانودیر
لوبل-سور-کویون نور-دو-کبک ۲٬۷۲۹ نور-دو-کبک
لری (کبک) شهرستان روسیون ۲٬۳۸۵ مونترژی
لوی (کبک) لوی (کبک) ۱۳۰٬۰۰۶ شودیر-اپلش
لونگوی تراکم شهری لونگوی ۲۲۹٬۳۳۰ مونترژی
لورن (کبک) شهرستان ترز-دو-بلن‌ویل ۹٬۶۱۳ لورانتید
لوئیس ویل شهرستان مسکینونژه ۷٬۴۳۳ لانودیر
مکمیک شهرستان ابیتیبی غربی ۲٬۷۲۶ ابیتیبی-تمیسکمنگ
مگوگ شهرستان مومفرمگوگ ۲۳٬۸۸۰ استری
ملرتیک شهرستان لو وله-دو-لور ۳٬۶۴۰ ابیتیبی-تمیسکمنگ
له ملبه شهرستان شرلووآ-است ۸٬۹۵۹ کپیتل-نسیونل
منیواکی شهرستان له وله-دو-له-گتینو ۴٬۱۰۲ اوتئوئه
مری ویل شهرستان روویل ۷٬۹۰۴ مونترژی
مسکوش شهرستان له مولن ۳۴٬۶۲۶ لانودیر
متگمی نور-دو-کبک ۱٬۵۵۵ نور-دو-کبک
متن (کبک) شهرستان متن (کبک) ۱۴٬۷۴۲ گسپزی
مرسیه شهرستان روسیون ۱۰٬۱۲۱ مونترژی
شهرستان متابتشوآن-لک-ا-له-کروآ شهرستان لک-سن-ژان-است ۴٬۰۸۴ سگونه لک-سن-ژان
متی-سور-مر شهرستان له میتی ۶۰۴ گسپزی
میربل میربل ۳۴٬۶۲۶ لورانتید
مون-ژولی شهرستان له میتی ۶٬۵۶۸ به-سن-لوران
مون-لوریه شهرستان آنتوآن-لبل ۱۳٬۴۰۵ اوتئوئه
مون-سنتیلر شهرستان له وله-دو-ریشولیو ۱۵٬۷۲۰ مونترژی
مون-ترامبلان شهرستان له لورانتید ۸٬۸۹۲ لورانتید
مؤمنی شهرستان مؤمنی ۱۱٬۷۲۴ به-سن-لوران
مونترآل جزیره مونترآل ۱٬۶۲۰٬۶۹۳ مونترآل
مونترآل-است (مونترآل شرقی) جزیره مونترآل ۳٬۸۲۲ مونترآل
مونترآل-اوئست (مونترآل غربی) جزیره مونترآل ۵٬۱۸۴ مونترآل
مون-رویال جزیره مونترآل ۱۸٬۹۳۳ مونترآل
موردوشویل شهرستان له کوت-دو-گسپه ۸۱۲ گسپزی
نوویل (کبک) شهرستان پورت‌نوف ۳٬۶۳۸ کپیتل-نسیونل
نیو ریشموند شهرستان بون‌اوانتور ۳٬۷۴۸ گسپزی
نیکوله شهرستان نیکوله-یمسکه ۷٬۸۲۷ سانتر-دو-کبک
نورماندن شهرستان ماریا-شپدولن ۳٬۲۲۰ سگونه لک-سن-ژان
نوترو-دم-دو-لیل-پترو شهرستان وودری-سولانژ ۹٬۸۸۵ مونترژی
نوترو-دم-ده-پره‌ری شهرستان ژولیت ۸٬۲۳۰ لانودیر
نوترو-دم-دو-لک شهرستان تمیسکوئتا ۲٬۰۶۰ ابیتیبی-تمیسکمنگ
اوتربورن پارک شهرستان له وله-دو-ریشولیو ۸٬۴۶۴ مونترژی
پسپبیک شهرستان بون‌اوانتور ۳٬۱۵۹ گسپزی
پرسه شهرستان لوروشه-پرسه ۳٬۴۱۹ گسپزی
پنکورت شهرستان وودری-سولانژ ۱۱٬۱۹۷ مونترژی
پلسیزویل شهرستان لربل ۶٬۶۷۷ سانتر-دو-کبک
له پوکتیر شهرستان کمورسکا ۴٬۵۷۵ به-سن-لوران
پوئنگموک شهرستان تمیسکوئتا ۲٬۹۴۰ به-سن-لوران
پوآنت-کلر جزیره مونترآل ۳۰٬۱۶۱ مونترآل
پون-روژ شهرستان پورت‌نوف ۷٬۵۱۸ کپیتل-نسیونل
پورت-کرتیه شهرستان ست-ریویر ۶٬۷۵۸ کوت-نور
پورت‌نوف شهرستان پورت‌نوف ۳٬۰۸۶ کپیتل-نسیونل
له پره‌ری شهرستان روسیون ۲۱٬۷۶۳ مونترژی
پرنسویل شهرستان لربل ۵٬۵۷۱ سانتر-دو-کبک
پروو شهرستان له ریویر-دو-نورد ۱۰٬۱۳۲ لورانتید
کبک (شهر) تراکم شهری کبک ۶۵۹٬۵۴۵ کپیتل-نسیونل
روپانتینی شهرستان لسومسیون ۷۶٬۲۳۷ لانودیر
ریشولیو شهرستان روویل ۵٬۲۰۸ مونترژی
ریشمون شهرستان لو ول-سن-فرانسوآ ۳٬۳۳۶ استری
ریموسکی شهرستان ریموسکی-نیژت ۴۲٬۲۴۰ به-سن-لوران
ریویر-دو-لو شهرستان ریویر-دو-لو ۱۸٬۵۸۶ به-سن-لوران
ریویر-روژ شهرستان آنتوآن-لبل ۴٬۱۵۲ لورانتید
روبرول شهرستان لو دومن-دو-روی ۱۰٬۵۴۴ سگونه لک-سن-ژان
روزومر شهرستان ترز-دو-بلن‌ویل ۱۴٬۱۷۳ لورانتید
روئن-نورندا روئن-نورندا ۳۹٬۹۲۴ ابیتیبی-تمیسکمنگ
سگونه لو سگونه-اه-سون-فیورد ۱۴۳٬۶۹۲ سگونه لک-سن-ژان
سنت-ادل (کبک) شهرستان له پی-دان-او ۱۰٬۶۳۴ لورانتید
سنت-آگات-ده-مون (کبک) شهرستان له لورانتید ۹٬۶۷۹ لورانتید
سنتن-دو-بوپره (کبک) شهرستان له کوت-دو-بوپره ۲٬۸۰۳ کپیتل-نسیونل
سنتن-دو-بلوو (کبک) جزیره مونترآل ۵٬۱۹۷ مونترآل
سنتن-ده-مون (کبک) شهرستان له اوت-گسپزی ۶٬۷۷۲ گسپزی
سنتن-ده-پلن (کبک) شهرستان ترز-دو-بلن‌ویل ۱۳٬۰۰۱ لورانتید
سن-اوگوستن-دو-دمور تراکم شهری کبک ۱۷٬۲۸۱ کپیتل-نسیونل
سن-بزیل شهرستان پورت‌نوف ۲٬۵۶۰ کپیتل-نسیونل
سن-بزیل-لو-گران شهرستان له وله-دو-ریشولیو ۱۵٬۶۰۵ مونترژی
سن-برونو-دو-مونترویل تراکم شهری لونگوی ۲۴٬۳۸۸ مونترژی
سنت-کترین (کبک) شهرستان روسیون ۱۶٬۲۱۱ مونترژی
سنت-کترین-دو-له-ژک-کرتیه شهرستان له ژک-کرتیه ۵٬۰۲۱ کپیتل-نسیونل
سن-سزر شهرستان روویل ۵٬۱۵۱ مونترژی
سن-کونستان شهرستان روسیون ۲۳٬۹۵۷ مونترژی
سنت-اوستش شهرستان دو-مونتنی ۴۲٬۰۶۲ لورانتید
سن-فلیسین (کبک) شهرستان لو دومن-دو-روی ۱۰٬۴۷۷ سگونه لک-سن-ژان
سن-گبریل (کبک) شهرستان دوتره ۲٬۸۲۸ لانودیر
سن ژورژ (کبک) شهرستان بوس-سرتیگان ۳۰٬۱۱۳ شودیر-اپلش
سنت-یسنت شهرستان له مسکوتن ۵۵٬۸۲۳ مونترژی
سن-ژان-ریشولیو شهرستان لو او-ریشولیو ۸۷٬۴۹۲ مونترژی
سن-ژروم شهرستان له ریویر-دو-نورد ۶۳٬۷۲۹ لورانتید
سن-ژوزف-دو-بوس شهرستان روبر-کلیش ۴٬۴۵۴ شودیر-اپلش
سن-ژوزف-دو-سورل شهرستان پیر-دو سورل ۱٬۶۸۶ مونترژی
سنت-ژولی شهرستان لژموره ۲۹٬۰۱۹ مونترژی
سن-لامبر (کبک) تراکم شهری لونگوی ۲۱٬۵۹۹ مونترژی
سن-لزر (کبک) شهرستان وودری-سولانژ ۱۷٬۰۱۶ مونترژی
سن-لن-لورانتید شهرستان مونکلم (کبک) ۱۴٬۱۵۹ لورانتید
سن-مرک-ده کریر شهرستان پورت‌نوف ۲٬۷۷۴ کپیتل-نسیونل
سنت-مرگوریت-دو-لک-مسون شهرستان له پی-دان-او ۲٬۴۹۸ لورانتید
سنت-مری (کبک) شهرستان له نول-بوس ۱۱٬۵۸۴ شودیر-اپلش
سنت-مرت-سور-لو-لک شهرستان دو-مونتنی ۱۱٬۳۱۱ لورانتید
سنتورس شهرستان پیر-دو سورل ۱٬۷۰۰ مونترژی
سن-پامفیل شهرستان لیزله ۲٬۷۰۴ به-سن-لوران
سن پسکل (کبک) شهرستان کمورسکا ۳٬۵۰۴ به-سن-لوران
سن-پی (کبک) شهرستان له مسکوتن ۵٬۱۰۹ مونترژی
سن-ریمون (کبک) شهرستان پورت‌نوف ۹٬۲۷۳ کپیتل-نسیونل
سن-رمی (کبک) شهرستان له ژردن-دو-ناپیرویل ۶٬۱۳۶ مونترژی
سن-سوور شهرستان له پی-دان-او ۹٬۱۹۱ لورانتید
سنت-ترز شهرستان ترز-دو-بلن‌ویل ۲۵٬۲۲۴ لورانتید
سن-تیت شهرستان مکینک ۳٬۸۲۶ موریسی
سلبری-دو-ولیفلد شهرستان بوئرنوآ-سلبری ۳۹٬۶۷۲ مونترژی
له سر (کبک) شهرستان ابیتیبی غربی ۷٬۳۳۶ ابیتیبی-تمیسکمنگ
شوفرویل شهرستان کنیاپیسکو ۲۰۲ نور-دو-کبک
اسکاتس تاون شهرستان لو او-سن-فرانسوآ ۵۸۸ استری
سنوتر (کبک) شهرستان لو وله-دو-لور ۲٬۹۹۳ ابیتیبی-تمیسکمنگ
سپتیل شهرستان ست-ریویر ۲۷٬۸۲۷ کوت-نورد
شوینیگان شوینیگان ۵۱٬۹۰۴ موریسی
شربروک شربروک ۱۸۶٬۹۵۲ استری
سورل-ترسی شهرستان پیر-دو سورل ۳۴٬۰۷۶ مونترژی
استانستئد (شهر) شهرستان مومفرمگوگ ۲٬۹۵۷ استری
سوتون شهرستان بروم-میسیکوآ ۳٬۸۰۵ مونترژی
تمیسکمنگ شهرستان تمیسکمنگ ۲٬۶۹۷ ابیتیبی-تمیسکمنگ
تربون شهرستان له مولن ۹۴٬۷۰۳ لانودیر
تتفورد مین شهرستان لزپلش ۲۵٬۷۰۴ شودیر-اپلش
تورسو (کبک) شهرستان پپینو ۲٬۲۹۹ اوتئوئه
تروآ-پپستول شهرستان له بسک ۳٬۵۰۰ به-سن-لوران
تروا ریویر شهرستان فرانش ویل ۱۲۹٬۱۰۰ موریسی
له توک شهرستان له توک ۱۱٬۸۲۱ موریسی
ول-دور شهرستان لو وله-دو-لور ۳۱٬۱۲۳ ابیتیبی-تمیسکمنگ
ولکور (شهر) شهرستان لو ول-سن-فرانسوآ ۲٬۳۴۹ استری
ورن (کبک) شهرستان لژموره ۲۰٬۹۵۰ مونترژی
وودری-دوریون شهرستان وودری-سولانژ ۲۵٬۷۸۹ مونترژی
ویکتوریا ویل شهرستان ارتبسکه ۴۰٬۴۸۶ سانتر-دو-کبک
ویل-مری شهرستان تمیسکمنگ ۲٬۶۹۶ ابیتیبی-تمیسکمنگ
وارویک شهرستان ارتبسکه ۴٬۸۰۴ سانتر-دو-کبک
واترلو (کبک) شهرستان له اوت-یمسکه ۴٬۰۵۴ استری
واترویل شهرستان کوتیکوک ۱٬۹۲۶ استری
وست‌مونت جزیره مونترآل ۲۰٬۴۹۴ مونترآل
ویندزور (کبک) شهرستان لو ول-سن-فرانسوآ ۵٬۲۳۹ استری