ایالت آلبرتا

مرکز ایالت آلبرتا شهر ادمونتون است و شهر کلگری مهمترین شهر این ایالت می باشد. ادمونتون در محدوده خط تراز شمالی کانادا واقع شده است که آن را به منابع بزرگ نفت کانادا نزدیک می نماید.

آلبرتا چهارمین ایالت پرجمعیت کانادا به شمار می آید. و از لحاظ نفتی اهمیت ویژه ای دارد چرا که منابع بزرگ نفتی کانادا در این ایالت واقع شده است. ایالت آلبرتا غربی ترین ایالت در بین ۳ استان شمالی کانادا می باشد. اغلب از آلبرتا به عنوان استان انرژی یاد می کنند.

بعد از گذشت یک دهه نرخ بالای رشد در زمینه های مختلف، آلبرتا همچنان آمادگی خود را برای توسعه اقتصادی حفظ کرده است. آلبرتا به دلیل صنعت انرژی در حال انفجار خود یکی از اشتغال زا ترین ایالت ها در کانادا است. بدلیل نرخ پایین بیکاری در این ایالت، متوسط درآمد افراد در این ایالت معمولاً بالاتر از نقاط دیگر کانادا می باشد.

جالب اینکه ایالت آلبرتا نام خود را از چهارمین دختر ملکه ویکتوریا گرفته است. میانگین قیمت خانه در آلبرتا تقریبا ۴۰% پایین تر از ونکوور و تورنتو می باشد. نکته دیگر راجع به این ایالت نظام آموزش تحصیلات عالیه آن می باشد که در بین ایالات دیگر کانادا معروف و مشهور شده است. آلبرتا دارای ۲۴ موسسه و ۴ دانشگاه با امکانات آموزشی فوق العاده است.

شهر مساحت
(کیلومترمربع)
جمعیت
(۲۰۰۶)
تراکم
(در هر کیلومترمربع)
مختصات توضیحات
ایردری ۳۳٫۱۰ ۲۸٬۹۲۷ ۸۷۴ ۵۱٫۲۹۱۷۳°شمالی ۱۱۴٫۰۱۴۳°غربی بخشی از منطقهٔ کالگری
بروکس ۱۷٫۷۰ ۱۲٬۴۹۸ ۷۰۶ ۵۰٫۵۶۴۰۲°شمالی ۱۱۱٫۸۹۸۸°غربی
کالگری ۷۲۶٫۵۰ ۹۸۸٬۱۹۳ ۱٬۳۶۰ ۵۱٫۰۴۵۱۰°شمالی ۱۱۴٫۰۵۷۱°غربی بزرگترین شهر آلبرتا
کمروز ۳۱٫۱۴ ۱۵٬۶۲۰ ۵۰۲ ۵۳٫۰۲۲۸۵°شمالی ۱۱۲٫۸۲۸۲°غربی
کلد لیک ۵۹٫۳۰ ۱۱٬۵۹۵ ۲۰۲ ۵۴٫۴۶۴۱۷°شمالی ۱۱۰٫۱۸۲۵°غربی
ادمونتون ۶۸۴٫۳۷ ۷۳۰٬۳۷۲ ۱٬۰۶۷ ۵۳٫۵۴۵۴۳°شمالی ۱۱۳٫۴۹۰۱°غربی پایتخت آلبرتا و دومین شهر بزرگ آن
فرت سسکچوان ۴۸٫۱۲ ۱۴٬۹۵۷ ۳۱۱ ۵۳٫۷۱۲۷۶°شمالی ۱۱۳٫۲۱۳۱°غربی بخشی از منطقهٔ بزرگ ادمونتون
گرند پریری ۶۱٫۰۸ ۴۷٬۰۷۶ ۷۷۱ ۵۵٫۱۶۹۹۵°شمالی ۱۱۸٫۷۹۷۹°غربی
لکومب ۱۸٫۲۴ ۱۰٬۷۴۲ ۶۴۳ ۵۲٫۴۶۸۳۳°شمالی ۱۱۳٫۷۳۶۹°غربی
لودوک ۳۶٫۹۷ ۱۶٬۹۶۷ ۴۵۹ ۵۳٫۲۵۹۴۴°شمالی ۱۱۳٫۵۴۹۰°غربی بخشی از منطقهٔ بزرگ ادمونتون
لث‌بریج ۱۲۱٫۹۷ ۷۴٬۶۳۷ ۶۱۲ ۴۹٫۶۹۴۱۷°شمالی ۱۱۲٫۸۳۲۸°غربی
لویدمینستر ۲۴٫۱۹ ۱۵٬۹۱۰ ۶۵۸ ۵۳٫۲۸۴۲۵°شمالی ۱۱۰٫۰۱۲۳°غربی شهر تا ساسکاچوان کشیده شده‌است و تنها بخشی از آن در آلبرتا است.
مدیسین هت ۱۱۲٫۰۱ ۵۶٬۹۹۷ ۵۰۹ ۵۰٫۰۴۱۵۷°شمالی ۱۱۰٫۶۷۷۶°غربی
رد دیر ۶۹٫۲۳ ۸۲٬۷۷۲ ۱٬۱۹۶ ۵۲٫۲۶۸۱۹°شمالی ۱۱۳٫۸۱۱۱°غربی سومین شهر بزرگ آلبرتا
اسپروس گروو ۲۶٫۴۰ ۱۹٬۴۹۶ ۷۳۸ ۵۳٫۵۴۴۹۲°شمالی ۱۱۳٫۹۰۰۸°غربی بخشی از منطقهٔ بزرگ ادمونتون
سنت آلبرت ۳۵٫۰۴ ۵۷٬۷۱۹ ۱٬۶۴۷ ۵۳٫۶۳۰۲۳°شمالی ۱۱۳٫۶۲۵۷°غربی بخشی از منطقهٔ بزرگ ادمونتون
وتاسکیوین ۱۶٫۷۴ ۱۱٬۶۷۳ ۶۹۸ ۵۲٫۹۶۹۴۷°شمالی ۱۱۳٫۳۷۶۹°غربی