آشنایی با ایالت های کانادا

از لحاظ جغرافیایی کانادا به ۵ منطقه اصلی به نام های Atlantic ،Prairies ,North ,Central و West Coast تقسیم گردیده است. این ۵ منطقه ۱۰ ایالت را در دل خود جای داده اند. فرهنگ و جمعیت هر یک از مناطق و ایالت های کانادا متفاوت است، این تنوع فرهنگی جذاب در اثر مهاجرت افراد مختلف از سرتاسر جهان به این کشور پهناور به وجود آمده است.

کلیه ایالت های کانادا از اقتصاد قدرتمندی برخوردار می باشند، اجرای سیاست های مالی مفید و برنامه ریزی دقیق در راستای ایجاد بسترهای مناسب جهت پیشرفت و رونق اقتصادی باعث گردیده جمع درآمد ایالت های کانادا از درآمد دولت فدرال مرکزی این کشور پیشی بگیرید. در واقع به جرات می توان گفت کانادا اقتصاد خود را به نوعی به تولید و صنعت ایالت های خود مدیون است.