درباره ی کانادا

کشور کانادا در شمال قاره آمریکا قرار دارد و دومین کشور پهناور دنیا بعد از روسیه محسوب میشود که نیمی از قاره ی آمریکای شمالی را دربر گرفته است.کانادا به دلیل تنوع فرهنگی و زیبایی های طبیعی همیشه زبانزد افراد در دنیا بوده است و سالیانه علاقه مندان زیادی رو به خود جهت بازدید جلب میکند. سطح علمی و آموزشی در دانشگاهها و مدارس این کشور دلیل انتخاب بسیاری از دانشجویان خارجی به عنوان مقصد تحصیلی خود میباشد. این کشور از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام و از شمال تا اقیانوس منجمد شمالی گسترده‌است. کانادا دارای ده استان و سه قلمرو میباشد.حکومت کانادا یک دموکراسی پارلمانی فدرال و یک پادشاهی مشروطه است که در حال حاضر ملکه الیزابت دوم رئیس کشور است. الیزابت دوم ملکهی بریتانیا، ملکه ی کشور کانادا نیز هست و قانون به امضاء و به نام او رسمیت و ضمانت اجرایی پیدا می‌کند. به دلیل نزدیکی جغرافیایی با کشور امریکا این دو کشور بیشترین روابط اقتصادی را با هم دارند.کاندا کشوری با منابع طبیعی فرائان میباشد و بزرگترین آبشار جهان ، نیاگارا، در مرز بین کانادا و آمریکا قرار دارد . نام کانادا از واژهی سرخ‌پوستی Kanata به معنی «دهکده» یا «سرپناه» می‌آید. در سال ۱۵۳۵، ساکنان این منطقه که اکنون با نام شهر کبک شناخته می‌شود، از این واژه استفاده کردند تا نشانی این محل را به ژاک کارتیه که مقصدش به سمت دهکده استاداکونا بود بدهند. کارتیه واژهی کانادا را هم برای آن دهکده و هم کل منطقه‌ای که در آن زمان به آن دونا کونا می‌گفتند استفاده می‌کرد. در سال ۱۵۴۷ در نقشه‌ها نیز با همین عنوان کانادا ثبت شد. کانادا دارای دو زبان رسمی ، انگلیسی و فرانسوی ، میباشد که در محافل دولتی و استاد رسمی از آن استفاده میشود.کانادا جز گروه هشت یا همام هشت کشور صنعنی و ثروتمند جهان میباشد که 50 درصد از اقتصاد جهان را در دست دارد و از این بین کانادا بیشترین بودجه را صرف اموزش میکند. 45% از افراد ساکن کانادا مذهب کاتولیک رومی ،15% کلیسای متحد کانادا و 10% انگلیکن دارند.