ماستریخت

این شهر در جنوب هلند نزدیک به مرزهای بلژیک و آلمان قرار دارد، این شهر از یک روستا رومی در دوران باستان به مرکز مذهبی قرون وسطا تبدیل شد در سده 16 از مرکزی مذهبی به شهری نظامی تبدیل شد و در نهایت در سده 19 به شهری صنعتی تبدیل شد. شهر ماستریخت مرکز استان لیمبورخ هلند است. دانشگاه ماستریخت خود را از بین المللی ترین دانشگاه های کشور هلند می داند زیرا 49% از دانشجویان این کشور دانشجویان خارجی و بین المللی با بیش از 100 ملیت مختلف هستند.

دیدنی های شهر ماستریخت:

  • سفر با قایق روی رودخانه ” ماس”
  • کلیسای سنت یانس کرک
  • قلعه نظامی سنت پیتر
  • تونل های زیر زمینی