لیدن

لیدن شهری دانشگاهی در استان هلند جنوبی و در نزدیکی شهر لاهه است، لیدن پنجمین شهر بزرگ هلند جنوبی می باشد و با شهر فورسخوتن و شهر اوخست خیست لیدردورپ مجموعه بهم پیوسته ای را تشکیل می دهند. از دیدنی های این شهر می توان به کانال های آب، بناهای قدیمی، صحن های مسکونی، باغ گیاه شناسی هورتوس، رصد خانه دانشگاهی و کتابخانه دانشگاه لیدن اشاره کرد. لازم به ذکر است که این شهر بسیار کوچک تر از آمستردام است و محور جامعه دانشجویی آن باعث شده تعداد قابل توجهی از جمعیت در این شهر ساکن باشند. دانشگاه لیدن که قدیمی ترین دانشگاه هلند است در شهر لیدن قرار دارد.
شهر لیدن به عنوان یکی از شهرهای علمی و دانشگاهی کشور هلند مشهور است. شهری که افراد علمی برجسته ای را هم چون کنستانتین هویگنس، رنه دکارت و یوستوس لیپسیوس در دانشگاه های بین المللی خود پرورانده است. دانشگاه های شهر لیدن در صده های شانزده و هفده به عنوان بهترین و بزرگ ترین دانشگاه های اروپا شناخته شده بود.