کالج بلربیز Bellerbys College انگلستان دارای چهار کالج در شهرهای دانشجویی برتر انگلستان یعنی برایتون، کمبریج، لندن و آکسفورد دارد. هر یک از این کالج ها ویژگی خاص خود را دارند و تجربه های دانشجویی مختلفی را ارائه می‌ دهند. آموزش عالی بریتانیایی که شما در Bellerbys College انگلستان دریافت می‌کنید به شما برای کسب درجه عالی در دانشگاه مورد نظرتان کمک می کند. هر دانش آموز بلربیز از حمایت یک معلم خصوصی بهره مند می شود.