کالج بلربیز انگلستان در کمبریج یک کالج تخصصی برای علوم و مهندسی است و واقع در شهری که به خاطر سهم قابل توجه آن در داروسازی، علوم و مهندسی شهرت جهانی دارد. اگر برای یک شغل در این رشته ها برنامه‌ریزی می کنید، این کالج انتخاب مناسبی است. کمبریج به عنوان یک مکان آموزشی برتر، مراکز تخصصی، معلمان متخصص و یک برنامه تقویتی سازمان یافته را با هم ترکیب می کند تا الهام بخش مهندسان، پزشکان، و دانشمندان آینده باشد. شهرت کمبریج به این خاطر است که محل استقرار یکی از قدیمی‌ترین و بهترین دانشگاه‌های جهان است. در اینجا دانشمندان، تکنسین‌ها، مهندسین و ریاضیدانان با سرعت فوق‌العاده بالا به نوآوری می‌پردازند. در مکانی به تحصیل بپردازید که در آن تمام برنامه‌ها، رشته‌ها و فعالیت‌ها برای کمک به شما جهت موفق شدن در STEM یا مدرک کسب‌وکار مورد انتخابتان متمرکز شده‌اند.