یک کالج تخصصی برای دانشجویان بازرگانی است. لندن یکی از بزرگترین مراکز تجاری و مکانی عالی برای تحصیل در رشته حسابداری، امور مالی، بازاریابی، مدیریت، اقتصاد و نظریه کسب و کار است. کالج بلربیز لندن آموزش تخصصی و فعالیت های تقویتی بی نظیری را ارائه می دهد تا در دستیابی به نتایج چشمگیر به شما کمک کند. در کالج بلربیز لندن، مسیرهای منحصر به فرد مربوط با تجارت به دانشگاه‌های برتر لندن ختم می‌شود. این شهر هیجان‌انگیز یکی از مراکز جهانی کسب و کار و امور مالی است. محل استقرار 40% شرکت‌های جهانی را فراهم می‌کند. خوابگاه امن و ایمن بلربیز در لندن، درست در کنار کالج قرار گرفته است. فاصله آن با قلب شهر تنها 30 دقیقه است.